Bewust of onbewust onbekwaam? Zorg dat je bewust bekwaam wordt!

Masterclass over de bekostigingsregels van de medisch specialistische revalidatie

Een aantal jaar geleden was het groot nieuws; de grootste boete ooit voor het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, opgelegd door toezichthouder NZa, vanwege jarenlang verkeerd declaratiegedrag. Werd toen nog gedacht dat dit alleen een groot ziekenhuis kon treffen, toch was een aantal jaar geleden revalidatie instelling Ciran aan de beurt. Zij kregen weliswaar geen boete van de NZa, maar de verzekeraars eisten miljoenen euro’s terug waardoor zij failliet gingen.  Ook nu zijn er (revalidatie) instellingen die grote bedragen aan zorgverzekeraars moeten terugbetalen en instellingen die door de NZa zijn gewezen op mogelijk verkeerd declaratiegedrag. Wat ging hier mis? Werd er bewust verkeerd gedeclareerd of ligt het aan de ingewikkelde en onduidelijke bekostigingsregels?

Regelmatig ontvangen we vragen over wanneer behandeltijd geregistreerd moet worden of toch een (herhaal) polikliniekbezoek, of een patiënt verwezen mag worden van de GRZ naar de MSR en of de physician assistent mag declareren. Mag verpleging ook therapietijd registreren en wat heeft dat voor een invloed op de kostprijs van een verpleegdag?

 Want is het wel zo duidelijk;

 • Wat de bekostigingsregels voor de ziekenhuizen met revalidatie te maken hebben, terwijl de revalidatie toch hele andere DBC’s heeft?
 • Wanneer artstijd geregistreerd mag worden en hoe vaak een revalidatiearts de patiënt in het hele traject moet zien om te kunnen declareren?
 • Waarom er toch activiteiten geregistreerd moeten worden, ook al telt het niet mee in de DBC?
 • Of er twee DBC’s geopend mogen zijn in verschillende instellingen voor dezelfde patiënt?
 • Of een patiënt via beeldcontact behandeld mag worden en dus behandeltijd mag worden geschreven?
 • Wat het verschil is tussen een zorgtraject en subtraject?
 • Wat de relatie tussen de kostprijzen en de max-tarieven is en hoe dit staat in relatie tot afspraken met verzekeraars?
 • Hoe passen behandelprogramma’s in de bekostiging?
 • Wat zijn de eisen t.a.v. de registratie van de nieuwe Patiëntengroepen per 2021?

Fris uw kennis daarom weer op door naar de masterclass ‘Bewust of onbewust onbekwaam? Zorg dat je bewust bekwaam wordt!’ te komen.

De masterclass is inmiddels 6 keer gegeven en drukbezocht door o.a. DBC-consulenten, applicatiebeheerders, business controllers, projectmanagers, zorgmanagers en MT-leden. Zij beoordeelden deze masterclass gemiddeld met een 8,7!

De masterclass is inmiddels ook al meer dan 7 keer incompany gegeven waarbij naast financiële medewerkers ook secretaresses, planners, verpleegkundigen en behandelaars aanwezig waren. Een quote van één van de deelnemers (fysiotherapeut):

Nu snap ik eindelijk hoe dit rare systeem werkt en kan ik, waar inhoudelijk mogelijk, mijn financiële steentje bijdragen

 

Inhoud masterclass

In de masterclass ‘Bewust of onbewust onbekwaam? Zorg dat je bewust bekwaam wordt!’ worden de regels, op een interactieve manier, duidelijk uitgelegd en door middel van casussen toegepast op verschillende situaties.

De masterclass bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemeen:

 • Kader en bekostigingssystematiek medisch specialistische zorg;
 • Verschil bekostiging (regels NZa) en financiering (DBC’s);
 • Totstandkoming kostprijzen (en belang van registreren) en tarieven;
 • Ontwikkeling bekostigingssystematiek: toekomstvisie NZa.

Bekostiging MSR

 • Bekostigingsregels specifiek voor MSR;
 • Registratieregels specifiek voor MSR;
 • Producten (DBC’s) MSR.

Toepassing regels

 • Bespreken van specifieke casussen;
 • Verantwoord declareren.

Wat weet u na deze masterclass?

Het doel van de masterclassis uw kennis over het bekostigingssysteem in zijn algemeenheid en de specifieke regels voor de medisch specialistische revalidatie te optimaliseren. Hiervoor krijgt u een aantal presentaties voorgeschoteld over onder andere de bekostigings- en financieringsregels, kostprijzen en producten, de registratieregels en de toekomstvisie op de bekostiging van de NZa. Aan de hand van casussen brengen we ten slotte het geleerde direct in de praktijk.

Voor wie is deze masterclass bedoeld?

De masterclass is bedoeld voor financiële en administratieve professionals van revalidatie instellingen, ZBC’s en ziekenhuizen met een revalidatie afdeling. Denk hierbij aan controllers, zorgmanagers, DBC-verantwoordelijke, medewerkers financiële administratie.

Door wie wordt deze masterclass gegeven?

De masterclass wordt gegeven door Laura van Steenveldt, sturing- en financieringsspecialist in de (medisch specialistische) revalidatie en Luc te Boekhorst, DBC-specialist in de (medisch specialistische) revalidatie. Beide hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen, analyseren en toepassen van de diverse bekostigings- en financieringssystematieken in de (revalidatie)zorg.

In welke vorm wordt deze masterclass gegeven? 

Deze Masterclass vindt plaats gedurende één dag in de omgeving van Utrecht. 

De Masterclass kan aangevuld worden door eigen ingebrachte casussen.

Data en kosten

Datum: nog niet gepland
Locatie: omgeving Utrecht
Tijdstip: 09:30 – 16:30 uur

Kosten: € 490,- (ex BTW) per deelnemer.

*De masterclass gaat door bij een minimum aantal deelnemers van 10.

Ook bestaat de mogelijkheid de masterclass incompany te organiseren. Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u contact opnemen met Luc te Boekhorst (luc.teboekhorst@visma.com, 06-53351128 ) en/of Laura van Steenveldt (laura@vansteenveldt.com, 06-50526441).

Bewust Bekwaam