Blog overzicht

Waarom goed werkgeverschap zo belangrijk is


Richard van der Kamp


Elke werkgever heeft de verplichting om zichzelf als een goed werkgever op te stellen naar zijn werknemers. Dat is voor sommige leidinggevenden vanzelfsprekend: natuurlijk wil je je werknemers gelijk behandelen en kom je hen tegemoet als het om wat voor reden dan ook privé even tegenzit. Anderen zijn misschien van mening dat werk en privé gescheiden moeten blijven. Het is belangrijk om een goede balans te vinden en te voldoen aan het principe van goed werkgeverschap. Daarmee draag je namelijk bij aan de duurzame inzetbaarheid van je werknemers.

 

Het principe van goed werkgeverschap staat ook wel bekend als de zorgplicht. Het komt er grofweg op neer dat een werkgever continu afwegingen moet maken tussen de organisatiebelangen en de belangen van de werknemers. Het begrip is erg breed en strekt van het aanbieden van mogelijkheden voor werknemers om zich te ontwikkelen tot werknemers zelf de regie geven over hun werk en van het actief meedenken over de dagindeling van een mantelzorger tot werknemers betrekken bij besluitvorming.

 

Goed werkgeverschap is vastgelegd in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek (BV). Deze ‘zorgplicht’ is niet uitgelegd in de wet. De wettekst biedt alleen een algemeen kader, maar houdt in elk geval in dat de werkgever de belangen van de werknemer zoveel mogelijk moet respecteren. Hoe je werkgever verder invulling geeft aan de zorgplicht, mag hij zelf weten.

 

Bij privéproblemen maatwerk bieden

Werknemers zijn geen robots. Ze nemen hun werk soms mee naar huis en ze nemen hun privésituatie soms mee naar werk. Als je als leidinggevende een goede band hebt met je werknemers, is de kans groter dat ze open kaart durven te spelen als er iets speelt. Dat kan van alles zijn: gezondheidsproblemen, mantelzorg of een verhuizing. En dan kun je hulp aanbieden om een gezonde werk-privébalans te behouden. Dat is een vorm van goed werkgeverschap.

 

Met je werknemers kun je bespreken op welke manier ze hun werk kunnen blijven doen zonder dat het privéleven eronder lijdt en omgekeerd. Je kunt afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld aanbieden dat de werknemer een tijdje vanuit huis kan werken, later kan beginnen of zorgverlof kan opnemen. Misschien helpt het juist om bepaalde taken weg te nemen of is de werknemer gebaat bij een (tijdelijke) aanpassing van het aantal werkuren.

 

Goed werkgeverschap, goed imago

Werknemers die zich niet gehoord voelen, zullen misschien geneigd zijn zich ziek te melden. Als je meedenkt met je werknemers en inspeelt op hun behoeften, zullen ze zich ondanks hun privésituatie juist blijven inzetten voor het werk en is de kans op uitval kleiner. Werknemers die tevreden zijn met hun baan, zijn productiever en gezonder. Voelen werknemers zich gesteund, dan zullen ze dit ook uitdragen in hun omgeving. Dat draagt bij aan een positief imago voor je organisatie en wie weet levert het zelfs wel nieuwe werknemers op. Dat is in een tijd waarin het niet in elke sector makkelijk is om nieuwe werknemers te vinden, mooi meegenomen.

 

Goed werkgeverschap koppelen aan duurzame inzetbaarheid

Als de zorgplicht op orde is op de momenten dat er incidenteel iets speelt in het leven van je werknemers, kun je ook eens kijken naar het grotere plaatje. Je doet er goed aan om goed werkgeverschap te koppelen aan duurzame inzetbaarheid. Dat is namelijk gunstig voor zowel je werknemers als je organisatie. De kernvraag die jezelf kunt stellen, is: hoe kunnen mijn werknemers bijdragen aan de organisatie op de lange termijn? Door hen te helpen zich een bepaalde richting op te ontwikkelen, blijft het werk uitdagend. Je werknemers zullen zich niet vervelen en op zoek gaan naar een andere baan. Daardoor blijft je organisatie profiteren van alle aanwezige kennis en kunde.

 

Goed werkgeverschap én goed werknemerschap

Als je organisatie voldoet aan de zorgplicht, mag je daar ook iets voor terugverwachten. In artikel 7:611 BW is namelijk ook het goed werknemerschap vastgelegd. Het is dus niet alleen aan jou als leidinggevende om de organisatiebelangen af te wegen tegen de belangen van de werknemer. Dat geldt ook omgekeerd. Je mag soms ook een stapje extra verwachten van je werknemers.

Over Visma Verzuim

Wij willen werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen bij Visma Verzuim? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn. Meer informatie vind je op onze website.Andere blogs

18 / 05 / 22

Het verschil tussen preventie en positieve gezondheid

Je zorgt dat een werknemer geen dagen van 12 uur maakt en onderneemt actie als er een drempel los ligt. Klaagt iemand over werkdruk, dan ga je het gesprek aan en leg je eventueel een aantal taken bij een ander neer. Zo voorkom je dat een werknemer ziek wordt en gaat verzuimen. Steeds meer werkgevers stoppen niet bij deze preventieve maatregelen en zetten in op positieve gezondheid. Alhoewel het één is te zien als het verlengde van het ander, zijn er ook een aantal belangrijke verschillen.

Bericht lezen
18 / 02 / 22

Verlicht de lasten van een werknemer met schulden

Werknemers laten hun privéleven niet bij de voordeur van het bedrijfspand achter. Hebben ze zorgen over kinderen die niet meekomen op school, mantelzorgen ze voor ouders of bevinden ze zich in een relatiecrisis, dan heeft dat invloed op hun werk. Dat geldt ook voor schulden. Je kunt je afvragen in hoeverre je je daar als werkgever in wilt mengen. Enerzijds is het een privézaak, maar anderzijds kost een werknemer met schulden je organisatie zo’n €13.000 per jaar. Door een helpende hand te bieden, help je je werknemer uit de schulden en profiteert je organisatie er zelf ook van.

Bericht lezen
07 / 02 / 22

Amplitie is een nieuwe trend, maar wat houdt het eigenlijk in?

Je richten op het welzijn en functioneren van werknemers in plaats van alleen het voorkomen van onveiligheid en ongezondheid. Welke organisatie wil dat nu niet? Dit vraagt om een zogeheten amplitieve aanpak. In dit blog lees je wat amplitie inhoudt en wat het kan doen voor je organisatie. 

Bericht lezen

Goed werkgeverschap, hoe pak je het aan?

Goed werkgeverschap is niet vanzelfsprekend en vraagt veel deskundigheid en empathisch vermogen van de werkgever. Daar tegenover staat dat goede werkgevers sneller nieuw personeel vinden, beter worden gewaardeerd door de werknemer en werknemers ook nog eens productiever, creatiever en minder vaak ziek zijn. Meer weten?  Bekijk ons webinar ‘Goed werkgeverschap’