Blog overzicht

Is griep de meest voorkomende reden voor ziekteverzuim?


Dene Mastwijk


Het ziekteverzuim in Nederland is in 17 jaar niet zo hoog geweest als nu. In het eerste kwartaal van 2020 lag het ziekteverzuimpercentage op maar liefst 5,2%. Of het coronavirus van invloed is geweest, is niet op te maken uit deze cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ongetwijfeld zal het virus invloed hebben op de ziekteverzuimcijfers. Maar het is niet de enige reden waarom werknemers zich ziekmelden…

 

Maandagochtend om 09.00 uur gaat je telefoon. Eén van je werknemers meldt zich ziek. Hij is niet verplicht om je te vertellen wat zijn klachten zijn. Lastig! Als hij in het weekend zijn arm heeft gebroken bij voetbal, kan je bedrijf daar weinig aan doen. Maar als hij door zijn rug is gegaan terwijl hij al tijden op een verkeerd afgestelde bureaustoel zit, had je dat misschien wél kunnen voorkomen. Inzicht in veelvoorkomende verzuimredenen helpt je in te schatten of je bedrijf meer kan doen om ziekte onder werknemers te voorkomen.

 

Meeste werknemers melden zich ziek vanwege griep

De belangrijkste reden voor ziekmelding is griep of verkoudheid. Die klacht staat met stip bovenaan, want maar liefst 34,7% van de respondenten in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019 geeft aan dat dit de reden was voor het laatste ziekteverzuim op werk. Op de tweede plaats (met 8,4%) noemen werknemers ‘overige klachten’. Daarna komen klachten aan buik, maag of darmen (5,9%), op de voet gevolgd door psychische klachten, overspannenheid, burn-out (5,8%).

 

Werkdruk of werkstress koploper

Ook werd er in de enquête gevraagd of werknemers de indruk hebben dat hun laatste ziekteverzuim het gevolg was van het werk. 9,2% van de respondenten geeft aan dat dat hoofdzakelijk het geval was. 15% is van mening dat het werk deels te maken had met het ziekteverzuim.

 

De werknemers die aangeven dat werk een rol speelde bij de laatste verzuimmelding werd gevraagd wat de belangrijkste reden was voor het ontstaan van de klachten. Daarbij zijn werkdruk of werkstress met 36,9% overduidelijk koploper. 19,1% geeft ‘iets anders’  als reden. Het werk wordt door 17,5% als lichamelijk te zwaar gezien en 10,2% legt de reden bij langdurig dezelfde handelingen verrichten of langdurig achter de computer werken. De top 5 wordt afgesloten door problemen met leidinggevende of werkgever (6,7%).

 

In gesprek met de huisarts

Soms kun je ziekte niet voorkomen. Heerst er een griepgolf, dan kun je je werknemers vragen om vaak hun handen te wassen en thuis te blijven bij neusverkoudheid. Maar, ze hoeven slechts één zieke tegen te komen bij de buitenschoolse opvang, in de supermarkt of in het openbaar vervoer en ze kunnen een griepje te pakken krijgen.

 

Toch is het goed om in de oorzaken van de ziekmeldingen te duiken. Zelf mag je bij een ziekmelding niet vragen naar de oorzaak van de ziekte, maar de bedrijfsarts mag dat wel. Hij vertelt je vanwege privacyredenen niet met welke klachten individuele werknemers zich ziek melden, maar hij kan wel een globaal beeld schetsen van de klachten waarmee werknemers bij hem aankloppen.

 

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden creëren

Hangt de reden voor ziekteverzuim vaak samen met werk, dan kun je wellicht iets doen om te voorkomen dat meer werknemers ziek worden. Sterker nog: een werkgever is dat verplicht. Hij moet volgens de Arbowet namelijk zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Als de bedrijfsarts bijvoorbeeld aangeeft dat veel werknemers spreken over een hoge werkdruk, betekent dat dat de arbeidsomstandigheden niet gezond zijn. Misschien is de hoeveelheid taken te hoog of hebben werknemers niet de juiste kennis en vaardigheden in huis om de werkzaamheden tot een goed einde te brengen.

 

Dat kun je ‘simpel’ oplossen door extra mankracht aan te nemen of werknemers een opleiding of begeleiding op de werkplek aan te bieden. Dat vraagt in eerste instantie om een investering, maar die verdient zich terug. Je werknemers zullen zich namelijk minder ziek melden en hun werkplezier zal een stuk groter zijn. Dat betekent minder personeelsverloop en een goede sfeer waarin iedereen z’n beste beentje voorzet voor je bedrijf.

 

Download whitepaper

Goede verzuimpreventie kun je bereiken als je inzicht hebt in de verzuimcijfers. Download de whitepaper ‘Cijfers vormen de basis voor verzuimpreventie’.

 

Over Visma Verzuim

Visma Verzuim wil werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruiksvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.Andere blogs

18 / 05 / 22

Het verschil tussen preventie en positieve gezondheid

Je zorgt dat een werknemer geen dagen van 12 uur maakt en onderneemt actie als er een drempel los ligt. Klaagt iemand over werkdruk, dan ga je het gesprek aan en leg je eventueel een aantal taken bij een ander neer. Zo voorkom je dat een werknemer ziek wordt en gaat verzuimen. Steeds meer werkgevers stoppen niet bij deze preventieve maatregelen en zetten in op positieve gezondheid. Alhoewel het één is te zien als het verlengde van het ander, zijn er ook een aantal belangrijke verschillen.

Bericht lezen
04 / 05 / 22

Waarom goed werkgeverschap zo belangrijk is

Elke werkgever heeft de verplichting om zichzelf als een goed werkgever op te stellen naar zijn werknemers. Dat is voor sommige leidinggevenden vanzelfsprekend: natuurlijk wil je je werknemers gelijk behandelen en kom je hen tegemoet als het om wat voor reden dan ook privé even tegenzit. Anderen zijn misschien van mening dat werk en privé gescheiden moeten blijven. Het is belangrijk om een goede balans te vinden en te voldoen aan het principe van goed werkgeverschap. Daarmee draag je namelijk bij aan de duurzame inzetbaarheid van je werknemers.

Bericht lezen
18 / 02 / 22

Verlicht de lasten van een werknemer met schulden

Werknemers laten hun privéleven niet bij de voordeur van het bedrijfspand achter. Hebben ze zorgen over kinderen die niet meekomen op school, mantelzorgen ze voor ouders of bevinden ze zich in een relatiecrisis, dan heeft dat invloed op hun werk. Dat geldt ook voor schulden. Je kunt je afvragen in hoeverre je je daar als werkgever in wilt mengen. Enerzijds is het een privézaak, maar anderzijds kost een werknemer met schulden je organisatie zo’n €13.000 per jaar. Door een helpende hand te bieden, help je je werknemer uit de schulden en profiteert je organisatie er zelf ook van.

Bericht lezen

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen bij Visma Verzuim? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn. Bekijk meer informatie over onze verzuimapplicatie.